Faktoring díja

2011. feb. 21.
Faktoring díja

A faktordíj a kamatból, a kockázatvállalás díjából, valamint a keretfelállítási díj. Ez lehet egyszeri, vagy folyamatos, attól függően, hogy milyen ügyletről van szó. Mértéke a finanszírozandó számla nagyságától is függ.

Általában, és csak a nagyságrend illusztrálása céljából, ha pl. a faktorálás futamideje 30 nap, a faktorálás költsége a bruttó számlaérték mintegy 1,6-2%-a. A költség két tényezőből tevődik össze, a faktordíjból és a kamatból. A faktordíj a bruttó számlaösszegre vetített fixdíj, a kamat pedig az előleg értékére vetített éves kamatláb futamidőre jutó hányada. 
Azt, hogy ez a költség sok, vagy kevés, a következők mérlegelése alapján kell eldönteni:
A faktor összetett szolgáltatást nyújt: Ha hagyományos, teljes körű konstrukcióról van szó, akkor megvásárolja a számlakövetelést, kezeli az ügyfél követelését és ezzel könyvvezetési feladatokat is végez, beszedi a számlakövetelést, és futja az üzlet kockázatát. Ezeket a feladatokat a szállító tulajdonképpen kihelyezi a faktorhoz, aki a különféle tevékenységeket testre szabottan végzi el a számára. A vállalkozó nemcsak pénzhez jut, hanem számos adminisztrációs munka, sőt a kinnlevőségek beszedésének terhe is lekerül a válláról.
 
A mérleg másik oldalán a faktoráló cég helyzete esik latba. Az kell megvizsgálni, hogy a vállalatnak van-e lehetősége más módon megoldania cash flow problémáit az adott időszakra. Igénybe tud-e venni folyószámlahitelt, és ha igen, milyen kamat mellett. Szüksége van-e folyamatos finanszírozásra, ami a faktoring lényege.
Mindenesetre azok a cégek, amelyek sikeresen túljutottak az első ügymeneten, és belevágtak a konstrukcióba, úgy ítélik meg, hogy a szolgáltatás ára, figyelembe véve előnyeit, reális. Azt hangsúlyozzák, hogy a faktoring révén csökkennek a kinnlevőségek, növekszik az eszközök forgási sebessége, és a pénzbefolyás tervezhetővé válik. Az ily módon felgyorsított pénzáramlás következtében pedig javul a cég likviditása is.

Mi a faktorálás?

A faktoring az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések folyamatos megvásárlása és kezelése. A faktoring cég szerződés keretében átveszi a követelések fizetőképességi kockázatát és megelőlegezi a követelést.

Előnyei

  • Csökken a kintlévősége:
  • Csökken a vevői kintlévőségük, nő eszközeik forgási sebessége; a bevételeik jobban tervezhetővé válnak;
  • Javul a cége versenypozíciója
  • A faktorált követelések kikerülnek a vevőtételek közül, a szállítói hitelek leépülnek, ezáltal a mérlegösszeg csökken, s a cég versenypozíciói is javulnak, mivel a vevő számára kedvezőbb fizetési feltételekben állapodhatnak meg;
  • Alacsonyabb banki költségek,
  • A Bank biztosítja a jogos követelések nyilvántartását és beszedését, ezáltal tehermentesíti ügyfelét a szükséges adminisztratív teendők alól és segíti a munkaerő hatékonyabb kihasználását.

vegye igénybe hitelszakértőnk díjmentes segítségét, hogyan tudja versenyképessé, stabillá tenni vállalatát a faktoring tevékenység alkalmazásával! Kattintson most a cikk alatt található Kapcsolatfelvétel gombra!

Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat, csak 3 lépés az egész!
Kérje ingyenes árajánlatunkat!