Faktoring szerződések minta

2013. aug. 20.
Faktoring szerződések minta
A faktoring tevékenység jelentős monumentuma a faktoring szerződés. Ebben kerül rögzítésre a felek adatai, valamint a finanszírozandó számla összege, a faktoráló cég, illetve a vevő adatai. Továbbá a faktoring típusát is rögzítik, mivel ettől az is függ, hogy a vevő tudomást szerez-e a követelése tulajdonosi változásáról, avagy sem.

A faktoring szerződés határozatlan idejű. Amennyiben a faktor az ügyletet problémásnak ítéli meg, biztosítékot kérhet a szállítótól, egyéb esetekben maga a követelés jelenti a  biztosítékot.

Hogyan kell elszámolni a faktorálást?

  • A faktoring elszámolása a számviteli törvény alapján történik, ennek több oldala van.
  • Faktoráló részéről: Az követelés eladója, vagyis a faktoráló (faktoring tevékenységet igénybe vevő), egyéb ráfordításként kell elszámolnia a követelést, annak eladásakor. Az engedményes által elismert értékét (az az érték, amelyet a faktoráló cég, vagyis a faktor elismer és kifizet a faktort igénybevevőnek) a követelésnek bevételként kell elkönyvelni. A faktordíjat, vagyis a faktoráláshoz tartozó költségeket: a kezelési költséget, kamatot a pénzügyi műveletek ráfordításai, kamatjellegű ráfordítások között kell nyilvántartani. Ez az eladó részére vonatkozik.
  • Faktor részéről: A faktorcég oldaláról ez másképp néz ki. A megvásárolt követelést, a követelések között kel elszámolni. Azon követelést, amelyet még nem hajtottak be/ nem törlesztett az adós, a Nyilvántartási számlák számlaosztályába is be kell vezetni.
Az eladó által kifizetett faktordíjat (vagyis azt az összeget, amely a követelés összegén felül van), a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elkönyvelni.

A faktorálás több könyvelési teendővel is jár, mivel a számla összegét nem egyösszegben kapja meg.  A követelés kb. 80%-át fizeti ki azonnal a faktorcég. A hátralékot a követelés tényleges behajtásakor utalja át Önnek, így ez újabb biztosíték a faktoring cég számára, mivel nem a teljes összeggel dolgozik. A faktoring tevékenység többrétű, mivel a faktorcég minden, a szolgáltatásohz kapcsolódó teendőt ellát. Vagyis az adminisztratív, valamint a könyvelési részét is átvállalja, Öntől, így a behajtani követeléssel valóban nem kell foglalkoznia.

Ne legyenek gondjai többé követelési behajtásával! Kattintson most a cikk alatt található Ajánlatkérés gombra és töltse ki a megjelenő űrlapot!

Töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat, csak 3 lépés az egész!
Kérje ingyenes árajánlatunkat!